Back to top
Định dạng: 25/01/2021
Định dạng: 25/01/2021
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tiêu đề Cơ quan ban hành Loại văn bản Người đăng Ngày văn bản Tải về
Công khai dự toán ngân sách Nhà Nước năm 2018 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội Văn bản ketoan 23/08/2018 Tải về (1.47 MB)
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội Văn bản ketoan 18/08/2018 Tải về (206.5 KB)
Công bố công khai dự toán ngân sách 2018 Trường BDCBGD HN Văn bản admin 27/04/2018 Tải về (1.55 MB)
Công bố công khai dự toán năm 2018 Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội Văn bản trungtam 27/02/2018 Tải về (1.51 MB)
Công bố công khai quyết toán năm 2017 Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội Văn bản trungtam 27/02/2018 Tải về (1.88 MB)
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục hà nội Văn bản pháp quy trungtam 07/09/2017 Tải về (1.93 MB)
Công văn mở lớp Bồi dưỡng môn Lịch sử Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội Văn bản thuongxuyen 24/03/2017 Tải về (45.5 KB)
Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Cấp học mầm non năm học 2016- 2017 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Đào tạo - Bồi dưỡng mamnon 07/09/2016 Tải về (29.75 KB)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Ngành giáo dục mamnon 28/10/2016 Tải về (29.41 KB)
Văn bản hợp nhất TT22 và TT30 về quy định đánh giá học sinh tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành giáo dục tieuhoc 28/09/2016 Tải về (93 KB)
BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Văn bản pháp quy ketoan 07/10/2016 Tải về (33 KB)
QUY ĐỊNH VIỆC MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG Chính phủ Văn bản pháp quy ketoan 06/10/2016 Tải về (61 KB)
Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Văn bản hanhchinh 17/08/2016 Tải về (1.99 MB)
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành giáo dục tieuhoc 18/08/2016 Tải về (52 KB)
Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm thông tư 30 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành giáo dục tieuhoc 22/09/2016 Tải về (78.5 KB)
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành giáo dục tieuhoc 26/08/2016 Tải về (45.5 KB)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành giáo dục tieuhoc 31/08/2016 Tải về (101.87 KB)
Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản trungtam 30/09/2016 Tải về (1.04 MB)
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản pháp quy admin 26/08/2016 Tải về (45.5 KB)
Thông tư 09/2015/TT-BGD-ĐT, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành giáo dục mamnon 14/05/2015 Tải về (1.16 MB)
Văn bản demo Bộ GDDT Đào tạo - Bồi dưỡng admin 04/07/2016 Tải về (48 KB)