Back to top

Bạn đang ở đây

Điểm nhấn của Tạp chí Giáo dục Thủ đô số này là bài viết về chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của ngành giáo dục...
Tạp chí Giáo dục Thủ đô số đầu tiên của năm mới 2014 cùng bạn đọc điểm lại những sự kiện giáo dục nổi bật của Thủ đô trong...
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM   Cô giáo Trần Vĩnh Yến Lan
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
Tổng kết thi nhân viên thư viện giỏi TCCN cấp Thành phố năm học 2013 - 2014   Lễ Tổng kết hội thi nhân viên thư viện giỏi...
Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong công tác thư viện trường học  

Trang