Back to top

Bạn đang ở đây

  Thực hiện kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục năm 2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT HN,...
Nếu dạy chữ, dạy kiến thức là thuần trí tuệ thì dạy lễ, dạy nghĩa lại cần đến cả trái tim, tâm hồn, tình cảm và bằng cả nh
      Sáng ngày 23/9/2014, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức khai mạc chuyên đề “...
Nhân loại đang bước sang nền kinh tế tri thức với sự phát triển cực kì nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đặc biệt là...
Ngày 14, 15 tháng 8 năm 2014, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Phòng Giáo dục có YTNN-Sở GD & ĐT...
         Kiểm định chất lượng đã trở thành công cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực, các tiêu...

Trang