Back to top

Bạn đang ở đây

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng ngành GD&ĐT năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội và quyết định số 3761/QĐ- Sở GD&ĐT ngày...
Các bạn học sinh luôn thắc mắc về cấu trúc ra đề thi. Tôi có thể vẽ cho các em toàn cảnh những lần thay đổi đề thi.
@import url(http://bdcb-hn.edu.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&fi...);...
File đính kèm: first signs of hiv infection can you get aids...
Từ ngày 23/9/2016 đến ngày 24/9/2016 Khoa GDTX Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng cho các đồng chí...
Khoa GDTX Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội mở chuyên đề Bồi dưỡng cho các đồng chí CBQL các TT Học tập cộng đồng và...
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN   TT Họ tên Trình độ Chuyên môn Chức vụ
       Ngày 28/9, Bộ GD&ĐT đã chính thức chốt phương án thi THPT Quốc gia năm 2017. Những thông tin mới nhất về kỳ thi...
                Tin hoạt động Bồi dưỡng của Khoa GDTX trong tháng 9 năm 2016       Thực hiện quyết định số 230/QĐ- SGD&...
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên...

Trang