Back to top

Bạn đang ở đây

@import url(http://bdhn.edu.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=...);Ngày 17-11-2015, Khoa GDCN...
học sinh tốt nghiệp THPT một vài năm gần đây giữ ổn định và có xu hướng giảm trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào...
@import url(http://bdhn.edu.vn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=...);...
GD&TĐ - Triển khai công tác dự báo, kế hoạch phát triển giáo dục chuyên nghiệp ở địa phương và toàn ngành, đó là một...
Nhiều chuyên gia giáo dục, nhà khoa học tại Hội thảo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn...
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mùa tuyển sinh năm 2012 trên cả nước có tới 33 trường TCCN không tuyển được học sinh, nhiều...
Cơ sở vật chất: 50 năm vẫn... “chạy tốt”
1. Giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

Trang