Back to top

Bạn đang ở đây

PHẦN 1 A - MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT   MỤC TIÊU GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT   Cân nặng và...
Chuyên đề tập huấn diễn ra trong 3 ngày 18,19, 20/08/2014 Địa điểm: Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội Chỉ đạo chuyên...
Thời gian tổ chức chuyên đề : 31 tháng 3 năm 2014 Sáng từ 8h00' - 11h30', Chiều từ 13h30' - 4h30'
Thành phần tham dự gồm 70 học viên chia đều cho toàn bộ các quận, huyện trên địa bàn TP.Hà Nội. Giảng viên chính của lớp :...
Phòng GD Tiểu học Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với khoa GDTH trường BDCBGDHN tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề "Phương pháp...
   Khoa Tiểu học Chuyên đề "Sử dụng phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột trong môn Khoa học và Tự nhiên Xã hội ở tiểu học"...
Một số hình ảnh đẹp lưu lại của lễ khai giảng .
      Lớp TTCM TH khoá 10 được mở theo kế hoạch năm

Trang