Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 17/06/2016 - 14:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC

 

 Số: …../TB-BDCB

CỘNG HOÀ NÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 21 tháng 5  năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v phân công lịch nghỉ hè, nghỉ phép 2012

 

 I. CHẾ ĐỘ NGHỈ HÈ, PHÉP:

1.1. Thời gian nghỉ hè, nghỉ phép:

- Ban Giám hiệu (BGH) và Giáo viên (GV) thuộc các phòng, trung tâm: Nghỉ 30 ngày, chia làm 2 giai đoạn.

- Giáo viên thuộc các khoa: Nghỉ hè 60 ngày chia làm 2 giai đoạn.

- Viên chức không là GV: Nghỉ từ 12 đến 18 ngày (theo số năm công tác). 

- Nhân viên hợp đồng trường: Thực hiện theo Hợp đồng lao động.

1.2. Nguyên tắc bố trí nghỉ hè, nghỉ phép:

Do đặc thù công việc của Trường BD, Nhà trường bố trí nghỉ hè, nghỉ phép theo nguyên tắc sau:

a) Đối với BGH và GV: Nghỉ 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn ½ thời gian

+ Giai đoạn 1 (trong tháng 6/2012): Các đơn vị (Khoa/Phòng/TT) bố trí ít nhất ½ số người nghỉ tại nơi cư trú, để sẵn sàng huy động khi có việc đột xuất của cấp trên và của trường.

+ Giai đoạn 2 (được bố trí rải rác trong các tháng còn lại trong năm): Trưởng các đơn vị tự sắp xếp cho nghỉ số ngày còn lại, sao cho không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và công việc chung của Trường (trường hợp nghỉ liên tục 3 ngày trở lên phải có văn bản xin phép BGH).

b) Đối với viên chức không là GV: Nghỉ phép trong thời gian tháng 6/2012; thời điểm nghỉ do Trưởng các đơn vị bố trí luân phiên, sao cho không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Trường.

1.3. Chế độ thanh toán tiền nghỉ hè, nghỉ phép:

Chỉ thực hiện cho các viên chức được Hiệu trưởng đồng ý cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết. (Theo quy định của Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/11/2011 của Bộ Tài Chính).

 II. PHÂN CÔNG LỊCH NGHỈ HÈ:

Ký hiệu N là nghỉ hè, nghỉ phép

STT

Họ và tên

Thời gian nghỉ hè tại chỗ

Ghi chú

Đợt 1

(01/6- 15/6)

Đợt 2

(16/6-30/6)

 

BGH: Có lịch phân công riêng.

I.

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

1.     

 

D­ương Thúy Quỳnh

N

 

- Nghỉ 30 ngày trong tháng 6/2012.

- Nghỉ 30 ngày còn lại vào tháng khác

2.     

 

Ng. T.Nguyên Ngân

 

N

3.     

 

Ng. Thị Tuyết Ánh

N

 

4.     

 

Hoàng Thị Hoài

 

N

II.

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

5.     

 

Ng. T. Thanh Thuỷ

 

N

- Nghỉ 30 ngày trong tháng 6/2012.

- Nghỉ 30 ngày còn lại vào tháng khác

6.     

 

Nguyễn Thị H­ương

N

 

7.     

 

Nguyễn Huyền Trang

 

N

8.     

 

Nguyễn Nuân Anh

N

 

III.

KHOA GIÁO DỤC TRUNG HỌC

9.     

 

Nguyễn Nuân Thuỷ

N

 

- Nghỉ 30 ngày trong tháng 6/2012.

- Nghỉ 30 ngày còn lại vào tháng khác

10. 

 

Ng. N. Hằng Minh

 

N

11. 

 

Ng. Thị Thanh Mai

N

 

12. 

 

Đặng Quang Huy

 

N

13. 

 

Hoàng Thị Ngọc

N

 

IV

KHOA GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

14. 

 

Đỗ Thị Ngọc Oanh

 

N

- Nghỉ 30 ngày trong tháng 6/2012.

- Nghỉ 30 ngày còn lại vào tháng khác

15. 

 

Đỗ Ngọc Thanh

N

 

16. 

 

Phạm Mạnh Hùng

 

N

17. 

 

Ng. T. Nuân Thanh

N

 

V.

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG NUYÊN

18. 

 

Nguyễn Trư­ờng Sơn

 

N

- Nghỉ 30 ngày trong tháng 6/2012.

- Nghỉ 30 ngày còn lại vào tháng khác

19. 

 

Đào Bích Thuỷ

 

N

20. 

 

Nguyễn Minh Thu

N

 

VI.

KHOA LLQL – GDĐC

21. 

 

Đỗ Thuý Hảo

 

N

- Nghỉ 30 ngày trong tháng 6/2012.

- Nghỉ 30 ngày còn lại vào tháng khác

22. 

 

Hoàng T. Ngọc Châm

N

 

23. 

 

Nguyễn Hồng Phong

 

N

24. 

 

Nguyễn Hằng Nga

 

N

25. 

 

Nguyễn Th­ượng Lâm

N

 

26. 

 

Phùng Quốc Dư­ơng

N

 

VII.

PHÒNG KẾ TOÁN

 

 

 

27. 

 

V­ương Thị Hải

Làm việc BT

N: 16/6- 27/6

Mỗi người nghỉ 12-18 ngày (theo chế độ) trong tháng 6/2012.

28. 

 

Nguyễn Quỳnh Nga

N: 1/6- 12/6

Làm việc BT

29. 

 

Trần T. Thanh Huyền

N: 3/6-8/6

N: 22/6- 27/6

VIII

PHÒNG TCHC

 

 

 

30. 

 

Nguyễn T. Bích Thuỷ

N: 1/6- 15/6

Làm việc BT

Mỗi người nghỉ 12-18 ngày (theo chế độ) trong tháng 6/2012.

31. 

 

Nguyễn Thị Quỳnh

Làm việc BT

N: 16/6- 28/6

32. 

 

Lê Thu Hương

Làm việc BT

N: 14/6- 26/6

33. 

 

Trần Thị Mai

Làm việc BT

N: 17/6-30/6

34. 

 

Nguyễn Đức Ninh

N: 01/6- 12/6

Làm việc BT

35. 

 

Phan Tr­ường Sinh

N: 02/6- 13/6

Làm việc BT

36. 

 

Vương Lê Duy

Làm việc BT

N: 18/6-28/6

IX.

PHÒNG GIÁO VỤ

 

 

 

37. 

 

Nguyễn Thị Hiền

N

Làm việc BT

- Nghỉ 15 ngày trong tháng 6/2012.

- Nghỉ 15 ngày còn lại vào tháng khác

38. 

 

Trần T. Hồng Hương

Làm việc BT

N

39. 

 

Ng. Thị Thanh Hồng

N

Làm việc BT

40. 

 

Ng. T.Thanh Hương

Làm việc BT

N

Nghỉ 15 ngày trong tháng 6/2012

X.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU

41. 

 

Vũ Quốc Long

Làm việc BT

N

- Nghỉ 15 ngày trong tháng 6/2012.

- Nghỉ 15 ngày còn lại vào tháng khác

42. 

 

Trần Vĩnh Yến Lan

N

Làm việc BT

43. 

 

Đặng Thị Hợp

Làm việc BT

N: 16/6- 27/6

Nghỉ trong tháng 6/2012

44. 

 

Lê Phư­ơng Lan

N: 04/6- 15/6

Làm việc BT

45. 

 

Nguyễn Thị Song

N: 01/6- 12/6

Làm việc BT

46. 

 

Đỗ Ngọc Ly

Làm việc BT

N: 16/6- 27/6

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa, phòng, TT;

 - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Dũng

 

File đính kèm:

reasons women cheat love affairs with married men open

Mới cập nhật

Trong không khí tưng bừng phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 45...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020.  Nội dung chi tiết văn bản xin...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020 (Kinh phí nhiệm vụ không thường...
  Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Trung học...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Mầm non,...
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020       Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý -...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 ngày 07/01/2020. Nội dung chi...
Ngày 20/12/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng...
Ngày 13/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Thông báo số 5628/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng làm việc tại các cơ sở...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2020. Ban giám hiệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục...
Tháng 11 là tháng tri ân các thầy giáo, cô giáo, những người lái đò cần mẫn, thầm lặng trên con đò tri thức đưa người học...