Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 27/05/2019 - 21:55
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI
 
 
   
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU
VÀ THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU, MỞ THẦU 04 GÓI THẦU BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NĂM 2019
 
Stt
Gói thầu
Thời gian phát hành
Thời điểm đóng thầu, mở thầu
1
Gói thầu số 01: Bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cho giáo viên tiểu học và bồi dưỡng công tác quản lý nhà trường tiểu học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Từ 13 giờ 30 phút, ngày 27/5/2019 đến 13 giờ 30 phút, ngày 06/6/2019
- Đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 06/6/2019
- Mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 06/6/2019
2
Gói thầu số 02: Bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 về chương trình các môn học cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Từ 14 giờ 00 phút, ngày 27/5/2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 06/6/2019
- Đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 06/6/2019
- Mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 06/6/2019
3
Gói thầu số 03: Bồi dưỡng giáo viên THCS về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và bồi dưỡng công tác quản lý nhà trường THCS đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Từ 14 giờ 00 phút, ngày 27/5/2019 đến 14 giờ 00 phút, ngày 06/6/2019
- Đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 06/6/2019
- Mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 06/6/2019
4
Gói thầu số 04: Bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cho giáo viên THPT, CBQL và giáo viên các TTGDNN-GDTX và bồi dưỡng công tác quản lý nhà trường THPT đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Từ 14 giờ 00 phút, ngày 27/5/2019 đến 10 giờ 00 phút, ngày 04/6/2019
- Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 04/6/2019
- Mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 04/6/2019
                  
Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế toán (A102 – tầng 1 nhà A),  Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội
(Số 36 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội)
Liên hệ: Đ/c Lê Phương Lan – TP. Kế toán. ĐT: 0904244664
 

Mới cập nhật

Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 ngày 07/01/2020. Nội dung chi...
Ngày 20/12/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng...
Ngày 13/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Thông báo số 5628/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng làm việc tại các cơ sở...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2020. Ban giám hiệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục...
Tháng 11 là tháng tri ân các thầy giáo, cô giáo, những người lái đò cần mẫn, thầm lặng trên con đò tri thức đưa người học...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 - Nhà trường phân công lịch trực như sau:  ...
Ngày 10/6/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai quyết toán ngân sách Nhà Nước năm 2018. Nội dung văn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...
  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
Ngày 24/4/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018...