Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 12/06/2017 - 23:15
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI
 
 
   
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU
VÀ THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU, MỞ THẦU 04 GÓI THẦU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2017
 
Stt
Tên gói thầu
Thời gian
phát hành HSYC, HSMT
Thời điểm đóng thầu, mở thầu
1
 Gói thầu số 01: Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho cán bộ  quản lý, giáo viên cấp Mầm non các quận, huyện,  thị xã.
Từ 09 giờ 00’ ngày 14/6/2017
đến trước 09 giờ 00’ ngày 24/6/2017
 - Đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 24/6/2017
 - Mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 24/6/2017
2
 Gói thầu số 02: Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho giáo  viên  cấp Tiểu học các quận, huyện, thị xã.
Từ 09 giờ 00’ ngày 14/6/2017
đến trước 10 giờ 00’ ngày 24/6/2017
 - Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 24/6/2017
 - Mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 24/6/2017
3
 Gói thầu số 03: Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho giáo  viên  cấp THCS các quận, huyện, thị xã.
Từ 09 giờ 00’, ngày 13/6/2017
đến trước 09 giờ 00’­, ngày 20/6/2017
 - Đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20/6/2017
 - Mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20/6/2017
4
 Gói thầu số 04: Tổ chức bồi dưỡng CNTT cho cán bộ  quản lý, giáo viên và nhân viên thành phố Hà Nội.
Từ 09 giờ 00’ ngày 13/6/2017
đến trước 10 giờ 00’ ngày 20/6/2017
 - Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 20/6/2017
 - Mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 20/6/2017
 
Địa điểm phát hành HSYC, HSMT: Phòng Giáo vụ (A104 – tầng 1 nhà A), Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục HN
Liên hệ: Đ/c Lê Phương Lan: 0904244664; Đ/c Nguyễn Quỳnh Nga: 0983197991
 

Mới cập nhật

Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non tư thục K2 năm...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội liên kết mở lớp Thạc sĩ các chuyên ngành đặt tại cơ sở giáo dục như sau: 1. Ngành...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội liên kết mở lớp Đại học theo hình thức vừa làm vừa học đặt tại Trường Bồi dưỡng...
Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn Quận Cầu Giấy và của Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, ngày 25/4...
Để nâng cao năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực trong giảng dạy cho giáo viên...
Thực hiện Nghị quyết 29-NQ TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các Chương trình hành động của Ngành về đổi mới căn...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
Sáng nay, 24/3, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã trang trọng trao...
Chuyện người Việt cho con vào học lớp 1 ở Nhật Bản Một trong những nỗi lo lắng của du học sinh người Việt có con đi theo...