Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 12/06/2017 - 23:15
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI
 
 
   
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU
VÀ THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU, MỞ THẦU 04 GÓI THẦU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2017
 
Stt
Tên gói thầu
Thời gian
phát hành HSYC, HSMT
Thời điểm đóng thầu, mở thầu
1
 Gói thầu số 01: Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho cán bộ  quản lý, giáo viên cấp Mầm non các quận, huyện,  thị xã.
Từ 09 giờ 00’ ngày 14/6/2017
đến trước 09 giờ 00’ ngày 24/6/2017
 - Đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 24/6/2017
 - Mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 24/6/2017
2
 Gói thầu số 02: Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho giáo  viên  cấp Tiểu học các quận, huyện, thị xã.
Từ 09 giờ 00’ ngày 14/6/2017
đến trước 10 giờ 00’ ngày 24/6/2017
 - Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 24/6/2017
 - Mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 24/6/2017
3
 Gói thầu số 03: Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho giáo  viên  cấp THCS các quận, huyện, thị xã.
Từ 09 giờ 00’, ngày 13/6/2017
đến trước 09 giờ 00’­, ngày 20/6/2017
 - Đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20/6/2017
 - Mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20/6/2017
4
 Gói thầu số 04: Tổ chức bồi dưỡng CNTT cho cán bộ  quản lý, giáo viên và nhân viên thành phố Hà Nội.
Từ 09 giờ 00’ ngày 13/6/2017
đến trước 10 giờ 00’ ngày 20/6/2017
 - Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 20/6/2017
 - Mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 20/6/2017
 
Địa điểm phát hành HSYC, HSMT: Phòng Giáo vụ (A104 – tầng 1 nhà A), Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục HN
Liên hệ: Đ/c Lê Phương Lan: 0904244664; Đ/c Nguyễn Quỳnh Nga: 0983197991
 

Mới cập nhật

               Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2017, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ Tổng kết...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội thông báo lịch tập trung ôn tập thi tuyển lớp Cử nhân Quản lý Giáo dục K13 như sau...
        Ngày 22 tháng 09 năm 2017, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản...
Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình giáo dục tiên tiến được ứng dụng dựa trên sự phát triển của công nghệ...
Những hoá thạch mới phát hiện ở Myamar có thể chứng minh rằng tố tiên chung của loài người, khỉ và vượn người đều tiến hoá...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học K14 tại Mỹ Đức vào ngày 4/7/...
Sáng 20/7, tại Hội trường A601, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ tổng kết và trao chứng...
Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non tư thục K2 năm...