Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 18/12/2019 - 16:37
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2020. Ban giám hiệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phân công lịch trực Tết dương lịch như sau:
 
Thời gian
Họ và tên
Chức vụ
ĐT liên hệ
Thứ Tư
(01/01/2020)
Đ/c Nguyễn Thị Yến Phương
Hiệu trưởng
0945323699
Đ/c Hoàng Đức Thuận
Phó Hiệu trưởng
0912173830
 
Địa điểm trực: Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội (36 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)
Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 01/01/2020.
Lưu ý:
- Điện thoại thường trực Bảo vệ: 0243.8455120 sau đó bấm “0”.
- Các Khoa tự bố trí lịch trực trong ngày nghỉ Tết dương lịch 2020.
- Các K/P/TT vệ sinh trong và ngoài phòng làm việc trước khi nghỉ Tết dương lịch.

Mới cập nhật

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 - Nhà trường phân công lịch trực như sau:  ...
Ngày 10/6/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai quyết toán ngân sách Nhà Nước năm 2018. Nội dung văn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...
  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
Ngày 24/4/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 - Nhà...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 -Nhà trường phân công lịch trực như sau...
          Căn cứ quyết định số 3671/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng...
Thực hiện kế hoạch số 528/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 18/02/2019 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp như sau: 1. Chương trình và chứng chỉ bồi dưỡng...