Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 12/04/2019 - 09:27
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 -Nhà trường phân công lịch trực như sau:
 
Stt
Ngày trực
Người trực
Chức vụ
Điện thoại
1
Chủ nhật,
ngày 14/4/2019
(10/3 âm lịch)
Ng. Thị Yến Phương (Cả ngày)
Hiệu trưởng
094.532.3699
2
Thứ Hai,
ngày 15/4/2019
(Nghỉ bù ngày Chủ nhật 10/3 âm lịch)
Hoàng Đức Thuận (Sáng)
Phó Hiệu trưởng
091.217.3830
Nguyễn Thiết Sơn (Chiều)
Phó Hiệu trưởng
090.327.6944
 
Địa điểm trực: Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội
   (36 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
Thời gian trực: 8h00 đến 17h00 hàng ngày.
Đề nghị các đồng chí thực hiện theo lịch trực như đã phân công.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Yến Phương

Mới cập nhật

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 - Nhà trường phân công lịch trực như sau:  ...
Ngày 10/6/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai quyết toán ngân sách Nhà Nước năm 2018. Nội dung văn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...
  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
Ngày 24/4/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 - Nhà...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 -Nhà trường phân công lịch trực như sau...
          Căn cứ quyết định số 3671/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng...
Thực hiện kế hoạch số 528/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 18/02/2019 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp như sau: 1. Chương trình và chứng chỉ bồi dưỡng...