Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 30/07/2016 - 14:51
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG QUA TỪNG GIAI ĐOẠN
 
I- GIAI ĐOẠN 1968 - 1977 (giai đoạn đầu tiên thành lập trường)
1.1. Thông tin chung
 
       Thông tư số: 46/TT/ĐTBD, ngày 1/9/1964 của Bộ trưởng Bộ GD Nguyễn Văn Huyên, hướng dẫn thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên.
       Quyết định số 2180/TC, ngày 6/10/1967, của UBHC Thành phố Hà Nội, cử Nhà giáo Hoàng Thị Nhung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Hà Nội.
        Quyết định số 833/QĐ-TCCB, ngày 27/4/1968 của UBHC Thành phố Hà Nội, Trường Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Hà Nội được thành lập và trực thuộc Sở Giáo dục Hà Nội.
        Quyết định số15/TC, ngày 7/5/1968 của Đảng bộ Sở Giáo dục, chỉ định Nhà giáo Hoàng Thị Nhung làm Bí thư Chi bộ Đảng Trường Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên.
 
1.2. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường
- Hiệu trưởng:
+ Cô giáo Hoàng Thị Nhung. Từ 1968 đến 1970 
Cô giáo Hoàng Thị Nhung - Hiệu trưởng
+ Thầy giáo Đỗ Xuân Vọng - Phó Giám đốc Sở GD, kiêm Hiệu trưởng. Từ 1970 đến 1977.
- Phó Hiệu trưởng:
+ Cô giáo Vũ Thị Vân Tiên 
+ Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Nam;
- Bí thư Chi bộ: Thầy giáo Nguyễn Xuân Hùng.
 
1.3. Nhiệm vụ của nhà trường: 
          Cán bộ, giáo viên của nhà trường chủ yếu làm công tác tổ chức và giáo vụ là chính. Giảng viên thỉnh giảng là các cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ giảng dạy từ các trường ĐH, Viện KHGD, Bộ GD ….
 
1.4. Đối tượng bồi dưỡng
        - Bồi dưỡng GV cấp I, cấp II từ trình độ chưa toàn cấp lên toàn cấp và từ trình độ toàn cấp lên trình độ khá về các mặt;
        - Bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ trường phổ thông chủ yếu là Hiệu trưởng cấp I và cấp II theo chủ trương hàng năm của Bộ Giáo dục;
        - Bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho nhân viên trường học;
       - Tháng 11/1968, Trường Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đầu tiên. Tháng 5/1969, có 64 học viên là CBQL đương chức hoàn thành xuất sắc khóa bồi dưỡng với tư cách là những học viên đầu tiên của Trường Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên.
 
1.5. Chương trình bồi dưỡng (BD chủ yếu cho CBQL)
       a) Nội dung
           - Mội số vấn đề cơ bản về Triết học;
           - Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước;
           - Nội dung và phương thức lãnh đạo của người Hiệu trưởng;
           - Nghe báo cáo các điển hình tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, tham quan thực tế;
      b) Hình thức: Tại chức và tập trung (3 tháng)
 
II- GIAI ĐOẠN 1978 – 1984
2.1. Thông tin chung
 
         Năm 1977, Bộ trưởng Bộ GD, Nguyễn Thị Bình ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập Hệ thống các Trường cán bộ quản lý trong toàn quốc. Cuối năm 1978, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định về việc Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo viên được tách một bộ phận để thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội.
 
2.2. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường
- Hiệu trưởng: Thầy giáo Nguyễn Xuân Hạnh;
Thầy giáo Nguyễn Xuân Hạnh - Hiệu trưởng.
- Phó Hiệu trưởng:
+ Thầy giáo Lê Tuấn,
+ Thầy giáo Nguyễn Hoài Nam
+ Thầy giáo Vũ Duy Đính;
- Bí thư Chi bộ:
+ Thầy giáo Nguyễn Văn An, tiếp theo là
+ Thầy giáo Nguyễn Tài Vân
 
2.3. Nhiệm vụ của nhà trường
     - Xây dựng chương trình, hệ thống bài giảng BD Hiệu trưởng Trường PTCS Hà Nội;
     - BD cho CBQL cho các trường PTCS theo nội dung kế thừa và từng bước đổi mới nội dung của giai đoạn trước;
     - BD cho Nhân viên Trường học;
     - Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ công tác bồi dưỡng.
 
2.4. Một số thành tựu nổi bật
     - Giai đoạn này được đánh mốc son bằng khóa ĐT, BD cho CBQL đầu tiên tập trung (1978 - 1980). Với chương trình (khoảng 2300 tiết) có giá trị như là một khóa đào tạo chính quy, với 38 HV (đều đạt loại giỏi và xuất sắc), họ là những giáo viên ưu tú được tuyển chọn cẩn thận, nghiêm túc từ các cơ sở GD của Hà Nội;
    - Giai đoạn này là sự phối, kết hợp chặt chẽ về giảng dạy giữa giáo viên của nhà trường với các giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia giáo dục của Bộ Giáo dục, Viện KHGD... và nhà trường đã đút kết được nhiều bài học quý báu từ các báo cáo thực tế của các trường tiên tiến của Hà Nội.
 
III- GIAI ĐOẠN 1984 – 1990
3.1. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường
- Hiệu trưởng: Thầy giáo Lê Tuấn:
Thầy giáo Lê Tuấn - Hiệu trưởng.
- Phó Hiệu trưởng: Thầy giáo Vũ Duy Đính
- Chủ tịch Công Đoàn:
+ Cô giáo Ngô Thị Tuyết và tiếp theo là
+ Cô giáo Nguyễn Thị Quý.
 
3.2. Nhiệm vụ của nhà trường:
        Xây dựng chương trình và hệ thống bài giảng BD cho đối tượng là Hiệu trưởng trường PTCS, trường Mẫu giáo; nhân viên Thư viên, phụ tá thí nghiệm. Chương trình và hệ thống bài giảng này được Bộ Giáo dục đánh giá là khoa học nhất và hoàn chỉnh nhất, đầu tiên trong toàn quốc. Nhiều thầy, cô giáo đã đầu tư trí tuệ, thời gian cho sự nghiệp và họ đã thành công với tư cách là những nhà nghiên cứu khoa học thực thụ.
 
3.3. Một số thành tựu đạt được
       - Bên cạnh việc xây dựng chương trình, biên soạn bài giảng, vấn đề BD và tự BD đội ngũ giáo viên của nhà trường được tiến hành nghiêm túc và có hiệu quả: Có 03 giáo viên được đào tạo chuẩn ở  Trường CBQL Trung ương; 04 giáo viên được đào tạo cao học; 2 giáo viên được cử đi làm nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài đều đạt trình độ Phó TS;
       - Tổ chức các Hội thảo khoa học với các Trường bạn trong cùng hệ thống: Trường CBQL Trung ương, Trường CBQL Hải Phòng, Trường CBQL Thừa Thiên – Huế, Trường CBQL Quảng Ninh, Trường CBQL Hà Bắc, Trường CBQL Quy Nhơn, Trường CBQL TP. Hồ Chí Minh…
       - Từ những thành công kể trên, Cục Đào tạo cán bộ thuộc Bộ giáo dục đã quyết định mời Trường cộng tác biên soạn bộ sách 4 tập: “Những bài giảng quản lý Trường PTCS”, và là đồng chủ biên tập 3 của bộ sách “Những bài giảng về nghiệp vụ quản lý Trường PTCS”. Giáo viên của Trường đã tham gia biên soạn 22 bài. Bộ sách được Bộ giáo dục đánh giá cao, được xuất bản và ban hành từ năm 1985 - 1986 với tư cách là sách giáo khoa để giảng dạy ở các trường CBQL giáo dục; đồng bộ với việc này, ngày 18/9/1986, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình ban hành quyết định số 840/QĐ-BGD: Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Trường CBQL giáo dục Tỉnh, Thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương. Chương trình và bộ sách này đã được đi vào và tồn tại trong lịch sử GD từ đó cho đến ngày nay. Chương trình và bộ bài giảng bồi dưỡng Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo do nhà trường xây dựng và biên soạn đã được Vụ Giáo dục Mầm non thuộc Bộ GD cho phép xuất bản và ban hành trong giảng dạy cho các trường CBQL. Với thành tích xuất sắc này trường Cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội, được Bộ GD tặng bằng khen năm 1986.
       - Về công tác NCKH giáo dục: Năm 1985-1986, Trường được Sở giáo dục Hà Nội giao nghiên cứu đề tài: “Tổng kết kinh nghiệm các trường tiên tiến xuất sắc”. Năm 1989 – 1990, Sở GD giao nghiên cứu đề tài: “Công tác quản lý Trường Tiểu học Hà Nội trong những năm 1990”. Cả hai đề tài đều được HĐKH Ngành giáo dục Hà Nội nghiệm thu với kết quả xuất sắc;
       - Từ năm 1985, các bài giảng của chương trình đều do giáo viên của nhà trường đảm nhiệm giảng dạy. Trường thỉnh giảng một số chuyên đề với nội dung chuyên sâu về những tình huống trong QL. Về phương pháp giảng dạy: Phối hợp giảng trên lớp với tham quan thực tế và nghe báo cáo thực tế QL.
 
IV- GIAI ĐOẠN 1991 – 1998
4.1. Thông tin chung
       Năm 1991, Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội được thành lập theo quyết định số: 234/QĐ-UBND, ngày 5/02/991 của UBND Thành phố Hà Nội, trên cơ sở giải thể và sáp nhập Trường CBQL Giáo dục Hà Nội với một bộ phận của Trường Trung học Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội.
 
 
4.2. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường
- Hiệu trưởng: Thầy giáo Ngô Ngọc Báu;
Thầy giáo Ngô Ngọc Báu - Hiệu trưởng.
- Phó Hiệu trưởng:
+ Thầy giáo Chu Mạnh Nguyên (1995)
+ Thầy giáo Đỗ Doãn Hải (1997);
- Bí thư Chi bộ: Thầy giáo Nguyễn Hữu Quyết
 
4.3. Nhiệm vụ của nhà trường
- Tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng là CBQL trường học; bồi dưỡng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục;
- Tổ chức nghiên cứu khoa học GD&ĐT phục vụ công tác bồi dưỡng.
 
V- GIAI ĐOẠN 1998 – 2004
5.1. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường
- Hiệu trưởng: Thầy giáo Chu Mạnh Nguyên
Thầy giáo Chu Mạnh Nguyên - Hiệu trưởng.
- Phó Hiệu trưởng:
             + Thầy giáo Đỗ Doãn Hải;
+ Cô giáo Trần Thị Như Mai.
- Bí thư Chi bộ:
+ Thầy giáo Nguyễn Hữu Quyết;
+ Thầy giáo Chu Mạnh Nguyên.
5.2. Nhiệm vụ của nhà trường
      - Trong giai đoạn này nhà trường đặt việc đổi mới giảng dạy trong tổng thể đổi mới và chuyển hóa đội ngũ, trước hết là đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường. Việc đổi mới này là tích hợp của 3 hướng đi:
            + Tổ chức thông tin khoa học hàng tuần trong nội bộ do giáo viên của nhà trường thực hiện nhằm vừa động viên, khuyến khích vừa bắt buộc mọi giáo viên tự vận động về mặt trí tuệ và chuyển giao chất xám trong nội bộ;
           + Tổ chức đổi mới nội dung giảng dạy các lớp BD thông qua việc xây dựng chương trình và biên soạn các bộ bài giảng và mời chuyên gia thẩm định bài giảng; Đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc xác định các kỹ thuật quản lý và kinh nghiệm quản lý tối ưu cho từng nội dung quản lý nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức thảo luận trong học viên, tham quan và thực hành quản lý ngay ở các đơn vị trường học;
             + Tổ chức lựa chọn cử giáo viên đi học nâng cấp sau Đại học;
       - Tin học hóa công tác quản lý nhà trường;
       - Xây dựng chương trình và bộ bài giảng đào tạo cấp bằng Trung học thiết bị cho nhân viên các trường học Hà Nội;
       - Khai thác, tổ chức bồi dưỡng giáo viên MN dạy âm nhạc và tạo hình;
      - Xây dựng chương trình và bộ bài giảng chuyên đề: kiểm tra đánh giá học sinh THCN-DN bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan;
      - Xây dựng bộ giáo trình nghiệp vụ sư phạm có nội dung phù hợp và thiết thực đáp ứng nhu cầu của đông đảo học viên thành phố Hà Nội;
      - Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhà trường đã ký kết với Văn phòng hợp tác phát triển hỗ trợ kỹ thuật Flamish (VVOB – Vương quốc Bỉ) 3 dự án hợp tác quốc tế: 1/. Dự án “Quản lý trường học” (1999 – 2002); 2/. Dự án “Giáo dục môi trường trong các trường Tiểu học và THCS Hà Nội” (2001 - 2004); 3/. Dự án “Hỗ trợ Công nghệ thông tin cho quản lý và giảng dạy các trường học Hà Nội” (2003 - 2008);
     - Tháng 7/2004 thầy giáo Chu Mạnh Nguyên nghỉ hưu, nhà giáo Đỗ Doãn Hải - phó Hiệu trưởng được cử phụ trách nhà trường. Mọi hoạt động của trường vẫn được duy trì, nhà trường tiếp tục biên soạn các bộ chương trình, giáo trình bồi dưỡng: Hiệu trưởng Mầm non; Hiệu trưởng Tiểu học; Hiệu trưởng THCS; Tổ trưởng chuyên môn Tiểu học; Tổ trưởng chuyên môn THCS và THPT. Nhà trường tiếp tục triển khai hoạt động của các dự án.
 
VI- GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
6.1. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường
- Hiệu trưởng: Thầy giáo Nguyễn Duy Hưng;
Thầy giáo Nguyễn Duy Hưng - Hiệu trưởng. 
- Phó Hiệu trưởng:
+ Cô giáo Trần Thị Như Mai;
+ Thầy giáo Nguyễn Ngọc Cầu;
+ Thầy giáo Vũ Thành Vĩnh.
- Bí thư Chi bộ: Thầy giáo Bùi Sĩ Phung;
- Chủ tịch Công đoàn: Thầy giáo Nguyễn Lân Thắng;
- Bí thư Đoàn TN CS HCM: Cô giáo Dương Thúy Giang
 
6.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nhà trường (xem phần A).
 
6.3  Những hoạt động nổi bật
        Giai đoạn này Nhà trường tập trung đổi mới công tác Đào tạo – Bồi dưỡng: với việc đổi mới nội dung bồi dưỡng theo hướng đáp ứng nhu cầu người học; đổi mới phương pháp giảng dạy; đổi mới hình thức và tổ chức bồi dưỡng và đổi mới cách đánh giá; tham gia công tác bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới từ bậc Tiểu học, THCS đến THPT theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.
Mở rộng công tác liên kết đào tạo với các Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Văn hóa, Khoa Sư phạm của Đại học Quốc gia...
 
VII- GIAI ĐOẠN 2010 – nay ( tháng 8/2014)
7.1. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường
- Hiệu trưởng: Thầy giáo Bùi Tiến Dũng;
Thầy giáo Bùi Tiến Dũng - Hiệu trưởng.
- Phó Hiệu trưởng:
+ Thầy giáo Nguyễn Ngọc Cầu;
+ Thầy giáo Vũ Thành Vĩnh;
+ Cô giáo Vũ Thị Tân Trang.
- Bí thư Chi bộ: Thầy giáo Bùi Tiến Dũng
- Chủ tịch công đoàn:
+ Thầy giáo Nguyễn Trường Sơn, tiếp theo là
+ Thầy giáo Nguyễn Ngọc Cầu, tiếp theo là
+ Cô giáo Vũ Thị Tân Trang.
- Bí thư Đoàn TN CSHCM:
+ Đ/c Phùng Quốc Dương tiếp theo là
+ Đ/c Đặng Thị Hợp
 
7.2. Những hoạt động chính của nhà trường trong thời gian gần đây.
          Tổ chức, thực hiện bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên, nhân trong các cơ sở giáo dục và đào tạo của Hà Nội, theo các hình thức bồi dưỡng dài hạn theo chương trình quy định, ngắn hạn hoặc theo chuyên đề;
         Tổ chức và tham gia các hoạt động NCKH về QLGD; triển khai những tiến bộ KHGD tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố; thực hiện xây dựng chương trình, viết giáo trình, tài liệu phục vụ cho các chuyên đề bồi dưỡng; liên kết với các cơ sở giáo dục ở trong n­ước và ở nước ngoài để tổ chức các lớp bồi d­ưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố;
         Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức học tập, cập nhật nội dung bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người học và yêu cầu đào tạo bồi dưỡng của ngành giáo dục Thủ đô.
         Trong thời gian vừa qua (quý IV, năm 2010), nhà trường đã chính thức hoàn thiện trang Website và đưa vào hoạt động. Việc đăng tải thông tin trở nên nhanh chóng, tiện lợi góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả mọi hoạt động của nhà trường.
 
C- CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NHÀ TRƯỜNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC QUA TỪNG THỜI KỲ.
1. Trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố liên tục từ năm 1995 đến năm 2004;
2. Danh hiệu lá cờ đầu ngành học thủ đô trong các năm học: 1999 - 2000 và 2001- 2002, do UBND Thành phố tặng;
3. Bằng khen của UBND TP Hà Nội ba năm liên tục: 2000, 2001, 2002, 2012;
4. Bằng khen của Liên hiệp Công đoàn thành phố tặng năm 1999 và năm 2000;
5. Bằng khen của Bộ GD&ĐT trong các năm: 1986, 1996, 2000, 2011;
6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1998;
7. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba năm 2000.
 

Mới cập nhật

Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Mầm non,...
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020       Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý -...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 ngày 07/01/2020. Nội dung chi...
Ngày 20/12/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng...
Ngày 13/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Thông báo số 5628/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng làm việc tại các cơ sở...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2020. Ban giám hiệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục...
Tháng 11 là tháng tri ân các thầy giáo, cô giáo, những người lái đò cần mẫn, thầm lặng trên con đò tri thức đưa người học...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 - Nhà trường phân công lịch trực như sau:  ...
Ngày 10/6/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai quyết toán ngân sách Nhà Nước năm 2018. Nội dung văn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...