Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 03/04/2019 - 17:33
          Căn cứ quyết định số 3671/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của trường Bồi dưỡng CBGD Hà Nội; Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019;
          Sáng ngày 31/3/2019 vừa qua, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội tổ chức lễ Khai giảng lớp  bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở K6. Đến dự buổi lễ có Thạc sỹ Mai Quang Huy - Phó chủ nhiệm khoa Quản lý giáo dục thuộc trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ Nguyễn Thiết Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng chức năng trong nhà trường. Đặc biệt là sự có mặt của hơn 80 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ nguồn đến từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
           Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp mầm non và phổ thông là chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đặc thù của Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội. Thông qua các chuyên đề từ lý luận, triết lý giáo dục cho đến các chuyên đề về phương pháp, kỹ năng quản lý, học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm phát triển năng lực cho người giáo viên trở thành người cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục. Qua đó, vận dụng triển khai vào hoạt động thực tiễn nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. 
           Khóa học sẽ kéo dài khoảng 5 tháng và học viên được cấp chứng chỉ của Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
 
 
 
 
 

Mới cập nhật

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 - Nhà trường phân công lịch trực như sau:  ...
Ngày 10/6/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai quyết toán ngân sách Nhà Nước năm 2018. Nội dung văn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...
  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
Ngày 24/4/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 - Nhà...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 -Nhà trường phân công lịch trực như sau...
          Căn cứ quyết định số 3671/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng...
Thực hiện kế hoạch số 528/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 18/02/2019 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp như sau: 1. Chương trình và chứng chỉ bồi dưỡng...