Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 26/06/2016 - 22:17

Hòa trong không khí vui tươi náo nức của tuổi trẻ Thủ đô nói chung, tuổi trẻ Ba Đình nói riêng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014), 58 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2014), Chi Đoàn Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục HN đã tham gia Hội thi nấu ăn dành cho khối thanh niên công nhân viên chức quận Ba Đình năm 2014.

            Dưới đây là một số hình ảnh sinh động tại Hội thi với chủ đề "Thu Hà Nội" 

                                        
                           

File đính kèm:

click here why men have affairs cheat husband

Mới cập nhật

Xem file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 1862/SGD ĐT-VP  ngày 18/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai, thực hiện cuộc...
Thực hiện công văn số 1975/SGDĐT-TCCB ngày 24/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI  
          Trong 02 ngày 19 và 20 tháng 4, lãnh đạo, cán bộ quản lý cùng toàn thể giáo viên, nhân viên các đơn vị khoa,...
          Ngày 06 tháng 4 năm 2018 đoàn công tác Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã có buổi làm việc với Trường...
     Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2018, ngày 05/4 Trường Bồi...
Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán những vấn đề tổng quát của chương trình lớp 1 mới đồng thời xác định  các giải pháp...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC Số: 13/BDCB-GDTrH V/v: Mở lớp “BD giáo viên GDCD THPT...