Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 17/01/2017 - 23:08
Thực hiện Nghị quyết 29-NQ TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các Chương trình hành động của Ngành về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngày 10/01/2017, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường: “Giảng dạy các lớp bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực người học”. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
 
Nghị quyết 29 đã khẳng định quan điểm chỉ đạo quá trình giáo dục phải chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đối với Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, đặc biệt với vai trò người bồi dưỡng đội ngũ cho toàn ngành; giảng viên của trường phải là người đi trước một bước, có kiến thức sâu, rộng, kịp thời nắm bắt và triển khai tích cực đến các nhà trường phương pháp dạy học hiện đại về tiếp cận phát triển năng lực người học.
Chủ trì và trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Thạc sỹ Bùi Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường đã đề ra nhiệm vụ Hội thảo cần tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề:
     - Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn; các kỹ năng cơ bản trong việc tiếp cận năng lực người học và nội dung, phương pháp dạy học, cũng như thực hiện tư vấn, hướng dẫn giáo viên các trường học về phát triển năng lực, phẩm chất người học thông qua các hoạt động giáo dục nói chung, giảng dạy nói riêng .
     - Cải tiến nội dung bài giảng, đổi mới phương pháp trong quá trình giảng dạy các lớp bồi dưỡng của trường để phát triển hơn nữa năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý và các phẩm chất của nhà giáo.
 
 
Hội thảo lần này hướng đến mục đích: Giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường nắm vững thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để tổ chức dạy học; đồng thời tạo dựng môi trường chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học theo định hướng “Giảng dạy các lớp bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực người học”. Với ý nghĩa và mục đích đó, Hội thảo lần lượt nghe 04 tham luận của các đơn vị và cá nhân:
      + Dạy học phát huy năng lực và phẩm chất của người học trong các lớp bồi dưỡng (Thạc sỹ Nguyễn Huyền Trang - Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học). Tham luận đã đưa ra các biện pháp như: phối hợp các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới hình thức dạy học, khai thác kinh nghiệm người học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Kết thúc bài tham luận, tác giả trích dẫn một quan điểm giáo dục rất sâu sắc: “Người học là người đi học chứ không phải là người được dạy” cùng với  ý chí, quyết tâm của tập thể Khoa Giáo dục tiểu học sẽ thực hiện thắng lợi trọng trách người thầy và nhiệm vụ chính trị được trường giao phó.
 
 
       + Dạy học phát huy năng lực và phẩm chất cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán mầm non (Thạc sỹ Hoàng Thị Hoài - Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non). Tham luận đã chỉ ra 11 biện pháp, trong đó một thành tố rất quan trọng giúp nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng đó là xây dựng môi trường học tập tích cực, có ý nghĩa quyết định trong việc phát huy được năng lực và phẩm chất người học.
 
 
      + Những phẩm chất và năng lực cần phát huy của cán bộ quản lý trong giảng dạy các lớp bồi dưỡng (Thạc sỹ Đặng Thị Mùi - Khoa Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp). Tham luận đã chỉ ra phẩm chất và kiến thức, kỹ năng (hai yếu tố cấu thành của năng lực) của nhà quản lý, từ đó vận dụng cụ thể vào quá trình dạy và học, đặc biệt là chia sẻ phương pháp giảng dạy phát huy phẩm chất và năng lực của CBQL tại một số chuyên đề bồi dưỡng.
 
 
     + Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển phẩm chất và năng lực người học (PGS.TS. Nguyễn Thị Yến Phương - Phó Hiệu trưởng nhà trường). Tham luận chú trọng đến các giải pháp như: Nâng cao nhận thức cho mọi thành viên của nhà trường về tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên với chất lượng giáo dục của nhà trường; Xây dựng khung năng lực cho giáo viên; Xây dựng bộ công cụ đánh giá khung năng lực của giáo viên; Xác định các Module cụ thể và xây dựng chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực cho giáo viên; Khảo sát thực trạng, đánh giá và phân loại đội ngũ giáo viên; Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên; Xây dựng môi trường, tạo động lực cho giáo viên phát triển phẩm chất và năng lực.
 
 
Các tham luận đã tập trung phân tích và nhấn mạnh về sự cần thiết của việc đổi mới quá trình dạy học trong giai đoạn hiện nay, đề cập đến những cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học phát huy năng lực và phẩm chất của người học, đồng thời khẳng định: dạy học phát triển phẩm chất, năng lực vừa là mục tiêu giáo dục (xét về mục đích, ý nghĩa của dạy học), vừa là một nội dung giáo dục (xét về các tiêu chuẩn, tiêu chí cần đạt của người học) đồng thời cũng là một phương pháp giáo dục (xét về cách thức thực hiện). Từ nhận định này, một số tham luận cũng đề cập và gợi ý các giải pháp từ khái quát đến cụ thể thông qua những chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học và phương pháp giảng dạy các lớp bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất người học.
 
Tại phần thảo luận, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất sôi nổi, tích cực của các nhà giáo trong Hội đồng sư phạm trường; đặc biệt về nhiệm vụ cấp bách cần tiếp tục nghiên cứu và bổ sung vào Kỷ yếu Hội thảo khoa học để đưa vào triển khai thực tiễn. Đó là những vấn đề: thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp bồi dưỡng; nghệ thuật sư phạm và sự tương tác với học viên để nâng cao hiệu quả bài học; trong đó, chính sách đãi ngộ và yêu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên của nhà trường cần được đặc biệt chú trọng.
 
Kết thúc Hội thảo, ông Bùi Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường tin tưởng thành công ghi nhận từ Hội thảo, mặc dù mới là những viên gạch đặt nền móng đầu tiên, là bước khởi đầu, kích não cho sự vào cuộc của quá trình đổi mới giảng dạy các lớp bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất người học.
Qua đó, đồng chí Hiệu trưởng, người chủ trì Hội thảo khoa học cấp trường đã nêu yêu cầu cụ thể đến từng giảng viên phải thực hiện đủ các nhiệm vụ: nắm vững cơ sở lý luận; vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào đổi mới giảng dạy các lớp bồi dưỡng; tư vấn hướng dẫn cho giáo viên ở cơ sở về quá trình dạy học mới, đồng thời không ngừng nghiên cứu, tự học, tự nâng cao trình độ đảm bảo chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất người học./. 
 
                                                                                                             Bài và ảnh: TTTT-TL

Mới cập nhật

Trong không khí tưng bừng phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 45...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020.  Nội dung chi tiết văn bản xin...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020 (Kinh phí nhiệm vụ không thường...
  Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Trung học...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Mầm non,...
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020       Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý -...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 ngày 07/01/2020. Nội dung chi...
Ngày 20/12/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng...
Ngày 13/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Thông báo số 5628/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng làm việc tại các cơ sở...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2020. Ban giám hiệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục...
Tháng 11 là tháng tri ân các thầy giáo, cô giáo, những người lái đò cần mẫn, thầm lặng trên con đò tri thức đưa người học...