Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 03/10/2016 - 19:22
 
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2016-2017; căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
            Căn cứ Công văn số: ..../BGDĐT-GDTH ngày .../8/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục tiểu học năm học 2016 - 2017;
            Căn cứ Quyết định số: 3979/QĐ-UBND, ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
            Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên biệt trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với cấp tiểu học, như sau:
A- NHIỆM VỤ CHUNG
Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống và các hoạt động giáo dục ngoại khóa; Đẩy mạnh các hoạt đông văn hóa, văn nghệ, công tác giáo dục thể chất và các hoạt đông TDTT. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3.
Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới, khuyến khích mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; Nâng cao hơn nữa chất lượng đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học, vận dụng có hiệu quả Phương pháp bàn tay nặn bột, Phương pháp day Mỹ Thuật mới và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, .......; bảo đảm các điều kiện và triển khai có hiệu quả  dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì và nâng cao chát lượng dạy tin học. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao và quy mô dạy học 2 buổi/ngày.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
- Tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã dành quỹ đất cho quy hoạch mạng lưới giáo dục; Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, tăng cường đầu tư xây mới phòng học, phòng chức năng, giảm các điểm trường lẻ, tăng cường trang thiết bị mới, hiện đại; mỗi quận, huyện, thị xã phấn đấu xây dựng ít nhất 1 trường Chất lượng cao trên tinh thần tự nguyện đáp ứng yêu cầu của đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

Mới cập nhật

Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Mầm non,...
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020       Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý -...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 ngày 07/01/2020. Nội dung chi...
Ngày 20/12/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng...
Ngày 13/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Thông báo số 5628/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng làm việc tại các cơ sở...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2020. Ban giám hiệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục...
Tháng 11 là tháng tri ân các thầy giáo, cô giáo, những người lái đò cần mẫn, thầm lặng trên con đò tri thức đưa người học...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 - Nhà trường phân công lịch trực như sau:  ...
Ngày 10/6/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai quyết toán ngân sách Nhà Nước năm 2018. Nội dung văn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...