Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 26/06/2016 - 22:19

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI

 

                                    DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

                                                          NHIỆM KỲ 2012 – 2015

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

Ghi chú

1

Vũ Thị Tân Trang

Chủ tịch công đoàn

 

2

Trần Vĩnh Yến Lan

Phó Chủ tịch công đoàn

 

3

Trần Thị Thanh Huyền

Ủy viên

 

4

Lê Phương Lan

Ủy viên

                           

 

 
              Đồng chí Bùi Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2015
 
 
 

File đính kèm:   

first signs of hiv infection new aids treatment what causes hiv and aids

Mới cập nhật

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 - Nhà trường phân công lịch trực như sau:  ...
Ngày 10/6/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai quyết toán ngân sách Nhà Nước năm 2018. Nội dung văn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...
  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
Ngày 24/4/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 - Nhà...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 -Nhà trường phân công lịch trực như sau...
          Căn cứ quyết định số 3671/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng...
Thực hiện kế hoạch số 528/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 18/02/2019 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp như sau: 1. Chương trình và chứng chỉ bồi dưỡng...