Back to top

Bạn đang ở đây

Văn bản hướng dẫn chi ngân sách năm 2015 do bộ tài chính phát hành
Nội dung chi tiết xem file đính kèm: File đính kèm: spy cell...
Thực hiện kế hoạch công tác của ngành và nghị quyết Đại hội kế toán Sở giáo dục và Đào tạo lần thứ nhất về công tác tăng...
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO Thời gian nhận quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở...
Năm 2016, lần đầu tiên UBND Thành phố Hà Nội chủ trương công tác bồi dưỡng ngành GD&ĐT phải được thực hiện đến từng cán...
THÔNG BÁO  V/v cho giảng viên, học viên nghỉ học do bão số 1 Trước tình hình bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà...
Trải qua 4 tháng học tập bồi dưỡng với 12 chuyên đề lý thuyết và thực tế nghiệp vụ, kỹ năng quản lý trường mầm non tư thục...
         Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về nâng cao nhận thức, năng lực quản lý...

Trang